tel: 885 108 208

Osuszanie podposadzkowe

Osuszanie po zalaniu budynków, mieszkań, ścian, dachów, tarasów, balkonów
Osuszanie podposadzkowe

Tel. 885 108 208 podposadzkowe osuszanie   po zalaniu, osuszanie Kielce, Busko, Staszów, Kraków, Tarnów

Osuszanie podposadzkowe – osuszanie głębokich warstw podłogowych, warstw izolacji, jastrychu, warstw wyrównujących i innych. Podczas zalań  często dochodzi do penetracji przez wodę wielowarstwowych części podłóg. W takich przypadkach tradycyjne techniki osuszania okazują się bezskuteczne

Standardowe konstrukcje podłóg składają się z co najmniej czterech warstw:

 • posadzka
 • jastrych lub inna wylewka, wraz z warstwą podkładową i wyrównującą
 • izolacja termiczna i przeciwwilgociowa
 • podłoże betonowe (strop)

Wielowarstwowe podłogi mają na celu zwiększyć ich oporność termiczną, akustyczną i przeciwwilgociową, jak również zapewnić gładkość podłóg i równomierność przenoszenia obciążeń. Jednak w sytuacji przedostania się do tych warstw wody, zostaje ona trwale w nich uwięziona. Stan ten wymaga osuszania podposadzkowego – w przeciwnym razie pod posadzką dochodzi do rozwoju mikroorganizmów, grzybów i pleśni. Wskutek wietrzenia dochodzi też do niszczenia konstrukcji i utraty właściwości izolacyjnych. Te zjawiska dotyczą nie tylko podłogi, ale również ścian i stropów – nasiąkających w drodze kapilarnego podciągania wody, dyfuzji lub grawitacyjnego spływu. Szczegóły techniczne osuszania podposadzkowego zawsze należy dostosować do konkretnego przypadku, z uwzględnieniem typu konstrukcji, rozmieszczenia rur, przewodów i skali zawilgocenia. Naszym priorytetem jest minimalizacja inwazyjności procesu osuszania

Osuszanie podposadzkowe, osuszanie ścian Kraków

Osuszanie ścian Kraków Rzeszów Kielce, Osuszanie techniką podposadzkową Kraków Rzeszów, Osuszanie Tarnów, Nowy Sącz, Kielce

Wstępne odsysanie wody z warstw i przegród budowlanych   

osuszanie Kielce Kraków Rzeszów Busko

     Likwidacja szkód po wyciekach i zalaniach zewnętrznych

Wykonujemy specjalistyczne osuszanie podposadzkowe trudno dostępnych warstw, osuszanie posadzek i izolacji bez demontażu podłóg, osuszanie dachów płaskich, elewacji i innych warstw izolacyjnych

 • Osuszanie po wyciekach, przeciekach, zalaniach atmosferycznych i powodziowych:
  – zalaniach w wyniku uszkodzenia instalacji wody użytkowej lub centralnego ogrzewania
  – podtopieniach, powodziach i ulewach
 • Płaskich dachów – nasiąkniętych po przeciekach
 • Tarasów i balkonów
 • Elewacji i izolacji płyt gipsowo – kartonowych
 • Po zawilgoceniu wskutek kapilarnego podciągania wody i nagromadzeniu soli w ścianach
 • Osuszanie po błędach instalacyjnych i budowlanych, w tym przy zwiększonym tempie prac budowlanych
 • Eliminacja kapilarnego podciągania wody
 • Wynajem profesjonalnych osuszaczy o dużej wydajności, z dowozem na miejsce
 • Przygotowujemy raporty dla firm ubezpieczeniowych
Osuszanie ścian Kraków

Osuszanie budynków, mieszkań, piwnic, dużych obiektów, tarasów, dachów, elewacji, izolacji i płyt gipsowo – kartonowych

Pomiary wilgotności

Wykonujemy pełne pomiary wilgotności wszelkich przegród budowlanych i warstw: ścian, podłóg: posadzek, wylewek, izolacji, podłoża. Przygotowujemy protokoły i wszelkie rodzaje raportów dla firm ubezpieczeniowych. Każdy proces osuszania poprzedzamy i kończymy z pomiarami wilgotności. Doprowadzamy podłoża do wilgotności odpowiedniej dla montażu warstw wykończeniowych: drewnianych posadzek, płytek ceramicznych i farb ściennych

Osuszanie Kielce, osuszanie po zalaniu Kielce, Osuszanie Kraków, osuszanie po zalaniu Kraków, lokalizacja wycieku Kraków Kielce

<img src="C:UsersKrzysztofDesktop" alt="osuszanie po zalaniu Kraków"/>        <img src='data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%20300%20221%22%3E%3C/svg%3E' data-src="C:UsersKrzysztofDesktop" alt="osuszanie po zalaniu Kraków"/>   <img src='data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%20300%20221%22%3E%3C/svg%3E' data-src="C:UsersKrzysztofDesktop" alt="osuszanie podposadzkowe rzeszów"/>

<img src='data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%20300%20221%22%3E%3C/svg%3E' data-src="C:UsersKrzysztofDesktop" alt="osuszanie podposadzkowe Kraków"/>          <img src='data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%20300%20221%22%3E%3C/svg%3E' data-src="C:UsersKrzysztofDesktop" alt="osuszanie po zalaniu Rzeszów"/> <img src='data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%20300%20221%22%3E%3C/svg%3E' data-src="C:UsersKrzysztofDesktop" alt="osuszanie Nowy Sącz"/>

osuszanie Kielce Kraków Rzeszów Tarnów Staszów Mielec, osuszanie po zalaniu Kielce Kraków Rzeszów Tarnów Staszów Mielec Busko Zdrój

Woda jest substancją o dużej łatwości zmiany stanu skupienia i bardzo mobilną. Te cechy sprawiają, że podobnie jak w przyrodzie, woda szybko wnika w przegrody i łatwo penetruje budynki. Raz jest widzialna w postaci cieczy, by po chwili stać się niewidzialną parą, po czym z powrotem cieczą lub lodem. Te same cechy powodują, że wszelkie wycieki z instalacji, prace remontowe i budowlane, zalania, podtopienia i powodzie wymagają zabezpieczenia budynku lub mieszkania przed negatywnymi skutkami nadmiernej wilgotności ścian, fundamentów, posadzek i stropów. Również zjawisko wychłodzenia ścian w strefach mostków cieplnych – w sytuacji słabości izolacji termicznej ścian – może generować intensywną kondensację pary wodnej, w tym w głębi tynków i ścian. Nadmierne zawilgocenie ścian powoduje powstanie nowych mostków termicznych. Ponadto prace remontowe, jak malowanie ścian po nałożeniu warstwy gipsowej, wykazują znacznie większą trwałość i wymagają mniejszych nakładów pracy i kosztów, jeżeli uprzednio osuszymy ściany z wody będącej składnikiem masy gipsowej.

Z kolei nadmierna wilgotność warstw posadzki / podłogi powoduje podciąganie kapilarne wody do ścian. Rezultatem jest nie tylko niszczenie struktury tynków i konstrukcji, ale rozwój grzybów, pleśni, bakterii i wirusów. Wpływa to na powstanie czynników chorobotwórczych i dyskomfortu użytkowników oraz awarie sieci elektrycznej i sprzętu elektronicznego

<img src='data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%20218%20144%22%3E%3C/svg%3E' data-src="C:UsersKrzysztofDesktop" alt="osuszanie tarnów"/>

    Tworzenie się grzybów i pleśni

W miejscach zawilgoconych gromadzą się zarodniki pleśni i grzybów, które są kolejnymi czynnikami niszczącymi przegrody budynku, a ponadto czynnikami chorobotwórczymi. Z tego powodu wszelkie działania naprawcze w zakresie likwidacji źródeł zawilgoceń finalizujemy działaniami osuszającymi, jak również eliminującymi pleśni, grzyby, bakterie i wirusy związane z zalaniem. Jednak uwzględniając, że każdy przypadek jest inny, zapraszamy do bezpłatnych konsultacji pod numerem telefonu 885 108 208

Zobacz również: osuszanie pod posadzką  odgrzybianie ozonowanie

Osuszanie po zalaniu Kraków, Kielce osuszanie, Busko, Staszów, Tarnów, Brzesko, 

        <img src='data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%20292%20220%22%3E%3C/svg%3E' data-src="C:UsersKrzysztofDesktop" alt="osuszanie po zalaniu Kraków"/>    <img src='data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%20300%20221%22%3E%3C/svg%3E' data-src="C:UsersKrzysztofDesktop" alt="osuszanie podposadzkowe Kraków"/> <img src='data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%20348%20252%22%3E%3C/svg%3E' data-src="C:UsersKrzysztofDesktop" alt="osuszanie po zalaniu Kraków"/>

Diagnozowanie przyczyn zawilgoceń budynków i mieszkań

Lokalizacja wycieków

Badamy przyczyny zawilgoceń budynków, przyczyny powstawania pleśni i innych wykwitów. Używamy głównie technik bezinwazyjnych. Lokalizujemy wycieki z instalacji: Lokalizacja wycieków

Osuszanie Kielce, Kraków Rzeszów, osuszanie po zalaniu Kielce, Kraków, Tarnów, Rzeszów, Busko – Zdrój, kompleksowe osuszanie Kraków

Kontakt tel. 885 108 208. Wystawiamy faktury VAT

 

      Przyczyny zawilgocenia

Diagnozowanie przyczyn zawilgocenia, źródła wilgoci w domu, magazynie, piwnicy. Wykonujemy badania mające na celu określenie przyczyn zawilgoceń – diagnozujemy źródła zawilgocenia w domu, w mieszkaniu, w budynkach użytkowych, podziemnych. Do prostych objawów zawilgoceń należą między innymi: ciemnienie narożników, pleśnienie ścian w schowkach, za meblami, w górnych i dolnych narożnikach przegród budowlanych. Źródła, czy też  przyczyny,  można podzielić na położone wewnątrz budynku lub poza nim (wewnętrzne lub zewnętrzne). Woda posiada łatwość szybkiej zmiany stanu skupienia i gwałtownej penetracji. Z tego powodu zidentyfikowanie przyczyn zawilgocenia wymaga użycia odpowiednio dobranych technik badawczych

Przyczyny zawilgocenia

<img src="C:UsersKrzysztofDesktop" alt="osuszanie Kraków"/>   <img src="C:UsersKrzysztofDesktop" alt="osuszanie budynków Kraków"/> <img src="C:UsersKrzysztofDesktop" alt="osuszanie Kraków"/>

Techniki badania

Skąd wilgoć w domu, w magazynie, w hali? Przyczyny zawilgocenia mogą mieć różne podłoże, niekoniecznie pierwotną przyczyną jest obecność nadmiaru wody. Może ona pojawiać się w przegrodach budowlanych z powodu zaistnienia innych czynników, na przykład termicznych. Z tego powodu, w celu określenia przyczyn zawilgoceń używamy różnych metod diagnozujących stan budynku lub lokalu, wśród których główną rolę pełnią badania:

 • termowizyjne
 • wysokich częstotliwości
 • gazowe
 • elektrooporowe
 • odwierty przy użyciu wiertnicy geologicznej (w części przypadków konieczne jest wykonanie badań inwazyjnych gruntu, polegających na użyciu specjalistycznych wiertnic – w celu potwierdzenia wyników badań bezinwazyjnych)

wiertnica geologiczna

                   <img src="C:UsersKrzysztofDesktop" alt="osuszanie Kraków"/>  <img src="C:UsersKrzysztofDesktop" alt="osuszanie tarnów"/> <img src="C:UsersKrzysztofDesktop" alt="osuszanie Dębica"/>

 

Obiekty naszych badań

Diagnozujemy zawilgocenia:

 • domów jednorodzinnych
 • mieszkań
 • budynków przemysłowych
 • budowli podziemnych
 • budynków i lokali użytkowych
 • hal i magazynów
 • obiektów sportowych
Osuszanie budynków Kraków

Czy woda może szkodzić?

Obecność wody zwiększa intensywność reakcji chemicznych zachodzących w obrębie budynku. Jest doskonałym rozpuszczalnikiem, więc zawiera różne agresywne substancje, jak siarczany, chlorki i azotany. Podobnie, nadmiar wody w mieszkaniu powoduje gwałtowne przyśpieszenie korozji biologicznej w drodze szybkiego rozwoju szkodliwych organizmów – przykładem są grzyby pleśniowe i bakterie. Jednocześnie w budynkach utrzymuje się stale dodatnia i zazwyczaj wyższa temperatura niż na zewnątrz (w warunkach klimatu umiarkowanego). Współoddziaływanie nadmiaru wody i stale wysokich temperatur tworzy więc niebezpieczne podłoże dla bezpieczeństwa użytkowników i konstrukcji budynku

 

<img src="C:UsersKrzysztofDesktop" alt="osuszanie Kraków"/>

 

Osuszanie ścian, OSUSZACZ ŚCIAN, OSUSZANIE, OSUSZANIE RZESZÓW, OSUSZANIE KRAKÓW, JAK OSUSZYĆ DOM, JAK OSUSZYĆ ŚCIANY, JAK OSUSZYĆ PODŁOGĘ, ZALANIE DOMU

Zadzwoń: 885 108 208         Wystawiamy faktury VAT

Osuszanie ścian, Osuszanie ścian Kraków, Osuszanie podposadzkowe,  osuszanie dachów płaskich, Osuszanie dachów, Osuszanie tarasów, Osuszanie balkonów, Osuszanie tarasów Kraków, Rzeszów, Nowy Sącz, Kielce,  osuszanie, jak osuszyć ściany, jak osuszyć po tynkowaniu, osuszanie budynków, osuszanie ścian, osuszanie po zalaniu, osuszanie Kraków, osuszanie budynków Kraków, osuszanie, wynajem osuszaczy Kraków, osuszanie po zalaniu Kraków, osuszanie Rzeszów, osuszanie budynków Rzeszów, osuszanie ścian Rzeszów, osuszanie po zalaniu Rzeszów, wynajem osuszaczy Rzeszów, osuszanie Kielce, osuszanie po zalaniu Kielce, wynajem osuszaczy Kielce, Osuszanie Kielce, Busko, Staszów 
Dębica Osuszanie, osuszanie Tarnów, Kielce, osuszanie budynków Dębica, osuszanie ścian, osuszanie po zalaniu Dębica, wynajem osuszaczy Dębica, osuszanie Mielec, osuszanie budynków Mielec, osuszanie ścian Mielec, osuszanie po zalaniu Mielec, wynajem osuszaczy Mielec, osuszanie Tarnobrzeg, osuszanie Tarnobrzeg, osuszanie po zalaniu Tarnobrzeg, osuszanie małopolska, osuszanie po zalaniu małopolska, wynajem osuszaczy małopolska, osuszanie budynków Podkarpacie, osuszanie Podkarpacie
Osuszanie po zalaniu Kraków i małopolska, osuszanie podposadzkowe Kraków, Tarasów, osuszanie Kraków Rzeszów Kielce Osuszanie balkonów Kraków, Osuszanie balkonów Rzeszów, Osuszanie dachów Kraków, Rzeszów. Osuszanie izolacji, osuszanie podposadzkowe Brzesko, Bochnia Myślenice Mysłowice Bielsko-Biała Chrzanów Oświęcim Nowy Sącz Olkusz Wieliczka, Tarnów, Nowy Sącz, Oświęcim, Chrzanów, Olkusz, Nowy Targ, Bochnia, Gorlice, Zakopane, Skawina, Wieliczka, Andrychów, Trzebinia, Wadowice, Kęty, Myślenice, Brzesko, Limanowa, Rabka-Zdrój, Dąbrowa Tarnowska, Miechów, Niepołomice, Krynica-Zdrój, Krzeszowice, Sucha Beskidzka, Mszana Dolna, Tuchów, Dobczyce, Grybów, Maków Podhalański, Szczawnica, Piwniczna, Jordanów, Muszyna, Biecz, Kalwaria Zebrzydowska, Zator, Alwernia, Wojnicz, Bobowa, Ryglice, Nowy Wiśnicz, Radłów, Ciężkowice
Podposadzkowe Boguchwała, Brzostek, Brzozów, Dębica. Dukla, Dynów, Głogów Małopolski, Iwonicz-Zdrój, Jarosław, Jasło, Kolbuszowa, Kołaczyce, Krosno.  Leżajsk, Lubaczów, Łańcut, Mielec, Nisko, Nowa Dęba, Pilzno, osuszanie posadzki, osuszanie po zalaniu Kielce, Przemyśl, Przeworsk, Radomyśl Wielki, Radymno, Ropczyce, Rymanów. Rzeszów, Sanok, Sędziszów Małopolski, Sieniawa, Stalowa Wola, Strzyżów, Tarnobrzeg, Sandomierz, Busko-Zdrój, Jędrzejów, Staszów, Pińczów, Połaniec, 
Osuszanie dachów Kraków, Rzeszów, Osuszanie Kielce, Sędziszów, Bielsko-Biała, Dąbrowa Górnicza, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Pszczyna. Siemianowice Śląskie, Sosnowiec. Osuszanie podposadzkowe Kraków. Osuszanie podposadzkowe Rzeszów, Odgrzybianie mieszkań, odgrzybianie budynków, odgrzybianie, ozonowanie, odgrzybianie Kraków, ozonowanie Kraków, odgrzybianie Rzeszów. Ozonowanie Rzeszów, odgrzybianie Tarnów, ozonowanie, Tarnów