tel: 885 108 208

Ozonowanie

Ozonowanie. Dezynfekcja i odświeżenie

Ozonowanie budynków, mieszkań, usuwanie pleśni

Ozonowanie pomieszczeń, budynków, lokali i mieszkań. Dezynfekcja gabinetów, magazynów, piwnic itd. Ozonowanie jest efektywną techniką odświeżania, usuwania bakterii, roztoczy, grzybów i  różnego typu alergenów. Ozon (O3) to silnie reaktywna chemicznie i biologicznie forma tlenu. Likwiduje nieprzyjemne zapachy: stęchliznę, fetor, zapach spalenizny – po wyciekach i zalaniach, zapach dymu tytoniowego, spalonego tłuszczu, zapachy popowodziowe i odzwierzęce. Ozonowanie jest używane do usuwania zanieczyszczeń chemicznych, w dezynfekcji pomieszczeń, oraz jako  technika odkażania w przemyśle spożywczym. Po usunięciu zanieczyszczeń ozon przekształca się w tlen dwuatomowy, jest więc bezpieczną metodą dezynfekcji. Ozon działa poprzez utlenianie ścian komórkowych organizmów – niszczy patogeny, oddziałuje szybko na bakterie chorobotwórcze, między innym takie jak  Salmonella, E. Coli, Clostridium, oraz wszelkie inne organizmy, w tym spory (zarodniki grzybów i mszaków) oraz cysty (przetrwalniki pierwotniaków i prokariotów)

Technikę ozonowania, odświeżania i odgrzybiania zazwyczaj stosujemy łącznie z technikami osuszania. Dzięki temu uzyskujemy trwałe efekty, bez odnawiania się niepożądanych zapachów. Wszelkie działania poprzedzamy pomiarami mającymi określić źródło problemu, w tym skalę zawilgoceń i poziom rozwoju mikroorganizmów destymulujących klimat pomieszczeń i budynków

<img src='data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%20300%20132%22%3E%3C/svg%3E' data-src="C:UsersKrzysztofDesktop" alt="ozonowanie"/>

 

Ozonowanie pomieszczeń i budynków – zakres działania

usuwanie, likwidacja:

 • zapachu dymu tytoniowego
 • zapachu po pożarze
 • innych zapachów, smrodu, fetoru
 • stęchlizny po pleśnieniu, zagrzybieniu
 • grzybów pleśniowych, bakterii, wirusów
 • zapachów pokuchennych, tłuszczu, spalenizny itp.
 • zapachu po organicznych i chemicznych zabrudzeniach pomieszczeń

Poziom dezynfekcji poprzez ozonowanie dostosowujemy do konkretnych potrzeb. W zależności od nich działamy na dwóch poziomach:

I. Ozonowanie standardowe – ozonowanie w celu odświeżenia, wraz z jonizowaniem powietrza. Polega ona na oczyszczeniu pomieszczeń z większości mikroorganizmów, alergenów i oczyszczeniu powietrza w pomieszczeniach zamieszkałych. Ponadto zostają wyeliminowane typowe zapachy organiczne lub zapach palonego tytoniu

II. Dezynfekcja agresywna – ozonowanie z wyjałowieniem środowiska. Skutkiem jest eliminacja zarodników, spor, cyst, grzybów, drobnoustrojów. Najczęściej wymaga ona krótkotrwałego lub dłuższego zaprzestania użytkowania pomieszczeń i ich opróżnienia. Technika ta z reguły dotyczy tzw. trudnych przypadków. Na przykład: likwidacji skutków pożaru, rozkładu (gnicia) materiałów organicznych, fetoru kwasów, jak również „zapleśnienia” tynków lub posadzek podczas prac budowlanych

Grzyb na ścianie, pleśń na ścianie

Ozonowanie pomieszczeń i budynków pozwala na eliminację wielu zapachów, w tym zapachu określanego jako stęchlizna, powstałego poprzez długotrwałe zawilgocenie lokali i budynków. Wszelkie działania naprawcze w zakresie likwidacji źródeł zawilgoceń finalizujemy działaniami osuszającymi, jak również działaniami eliminującymi pleśni, grzyby, bakterie i wirusy związane z zalaniem. Używamy wysoko wydajnych generatorów ozonu, a moc generowania dostosowujemy do kubatury i innych cech pomieszczeń. Ozonujemy w cyklach pracy przerywanej, co umożliwia zachowanie bezpieczeństwa wyposażenia i sprzętu podczas trwania procesu

Bezpieczeństwo

Używane przez nas generatory ozonu wytwarzają znaczne  stężenia ozonu, które są niebezpieczne dla ludzi i zwierząt. Z tego powodu odpowiednio przygotowujemy pomieszczenia i informujemy o wszelkich niebezpieczeństwach związanych z działaniem generatorów

Główne zasady:

 • zabrania się przebywania w ozonowanych pomieszczeniach oraz do dwóch godzin po procesie ozonowania
 • stosujemy maski, filtry i kombinezony
 • stosujemy się do zaleceń pracowników
 • po ozonowaniu wentylujemy pomieszczenia przez okres od 20 do 30 minut

 

ozonowanie

<img src="C:UsersKrzysztofDesktop" alt="ozonowanie Rzeszów"/>   <img src='data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%20300%20221%22%3E%3C/svg%3E' data-src="C:UsersKrzysztofDesktop" alt="jak usunąć alergeny"/>   <img src='data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%20300%20221%22%3E%3C/svg%3E' data-src="C:UsersKrzysztofDesktop" alt="ozonowanie"/>

 

Usuwamy przyczyny rozwoju mikroorganizmów i grzybów pleśniowych -zazwyczaj są nimi zawilgocenia. Osuszamy budynki i pomieszczenia przed ozonowaniem, aby doprowadzić poziom wilgotności do stanu, w którym działanie dezynfekujące ozonu jest w pełni efektywne

Sprawdź również: https://kbd-eko.pl/lokalizacja-wycieku/

osuszanie: https://kbd-eko.pl/osuszanie-wynajem-osuszaczy/

osuszanie pod posadzkami: https://kbd-eko.pl/osuszanie-podposadzkowe/

<img src='data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%20300%20221%22%3E%3C/svg%3E' data-src="C:UsersKrzysztofDesktop" alt="ozonowanie"/>  <img src='data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%20300%20221%22%3E%3C/svg%3E' data-src="C:UsersKrzysztofDesktop" alt="ozonowanie"/> <img src='data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%20300%20221%22%3E%3C/svg%3E' data-src="C:UsersKrzysztofDesktop" alt="ozonowanie pomieszczeń"/>

 

                                              Zapraszamy             Tel. 885 108 208

ozonowanie, usuwanie pleśni, grzybów, dezynfekcja, odświeżanie budynków i mieszkań, gabinetów, usuwanie zapachów, usuwanie zapachów dymu, odzwierzęcych, Odświeżanie

 

Znajdź nas na Facebooku