tel: 885 108 208

Ozon

Ozonowanie. Dezynfekcja, odświeżenie. Ozonowanie instalacji wodnych, wentylacyjnych. Ozonowanie przemysłowe

Ozonowanie, usuwanie wirusów, grzybów, bakterii, dezynfekcja, odkażanie ozonem, dezynfekcja instalacji, ozonowanie przemysłowe, po pożarze 

Tel. 885 108 208

Grzyb, pleśń, bakterie, stęchlizna? – Likwidacja źródła problemu

Ozonowanie pomieszczeń, budynków, lokali, mieszkań, hoteli, piwnic, szatni, hal przemysłowych, sportowych i widowiskowych oraz innych pomieszczeń. Ozonowanie wielkopowierzchniowe, wielkokubaturowe. Dezynfekcja biur, restauracji, gabinetów, żywności, magazynów itd. Ozonowanie jest efektywną techniką poprawy zdrowotności mieszkań i miejsc pracy poprzez niszczenie wirusów, bakterii,  różnego typu alergenów i związków chemicznych powodujących dyskomfort. Ozon (O3) to silnie reaktywna chemicznie i biologicznie forma tlenu

Ozonowanie likwiduje nieprzyjemne zapachy, np. stęchliznę po wyciekach i zalaniach, zapach dymu tytoniowego, spalonego tłuszczu, zapachy popowodziowe i odzwierzęce. Ozonowanie jest używane do usuwania zanieczyszczeń chemicznych, w dezynfekcji pomieszczeń, jak również w procesie uzdatniania wody lub jako  technika odkażania w przemyśle spożywczym. Po usunięciu zanieczyszczeń ozon przekształca się w zwykły tlen, nie wytwarzając niebezpiecznych dla zdrowia produktów ubocznych, jest więc bezpieczną metodą dezynfekcji. Ozon działa poprzez utlenianie ścian komórkowych organizmów – niszczy patogeny, oddziałuje szybko na bakterie chorobotwórcze, między innym takie jak  Salmonella, E. Coli, Clostridium, a ponadto eliminuje wszelkie inne organizmy, w tym spory (zarodniki grzybów i mszaków) oraz cysty (przetrwalniki pierwotniaków i prokariotów)

Technikę ozonowania zazwyczaj stosujemy łącznie z technikami osuszania. Dzięki temu uzyskujemy trwałe efekty, bez odnawiania się zapachu stęchlizny. Wszelkie działania poprzedzamy pełnymi pomiarami mającymi określić źródło problemu i skalę zawilgoceń i skalę rozwoju mikroorganizmów destymulujących klimat pomieszczeń i budynków

Ozonujemy pomieszczenia o dużych i małych kubaturach. Używamy generatorów opartych na technologiach lampowych i płytkowych, o wydajności od 21 do 120 gramów O3/h, w zależności od wymagań środowiska i wymogów zachowania bezpieczeństwa

<img src='data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%20300%20132%22%3E%3C/svg%3E' data-src="C:UsersKrzysztofDesktop" alt="usuwanie wirusów"/>

 

Ozonowanie pomieszczeń, instalacji, budynków i hal, odkażanie ozonem – zakres działania

usuwanie, likwidacja:

 • wirusów, grzybów pleśniowych, bakterii
 • oczyszczenie środowiska pracy podczas sezonu chorobowego
 • zapachu dymu tytoniowego
 • zapachu po pożarze
 • innych zapachów, smrodu, fetoru
 • stęchlizny po zalaniu, pleśnieniu, zagrzybieniu
 • zapachów pokuchennych, tłuszczu, spalenizny itp.
 • zapachu po organicznych i chemicznych zabrudzeniach pomieszczeń
 • ozonowanie instalacji wody użytkowej
 • dezynfekcja instalacji kanalizacyjnych
<img src="C:UsersKrzysztofDesktop" alt="ozonowanie Rzeszów"/> <img src='data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%20203%20271%22%3E%3C/svg%3E' data-src="C:UsersKrzysztofDesktop" alt="ozonowanie przemysłowe Rzeszów Kraków"/> <img src='data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%20203%20271%22%3E%3C/svg%3E' data-src="C:UsersKrzysztofDesktop" alt="ozonowanie Rzeszów Kraków"/ <img src='data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%20203%20271%22%3E%3C/svg%3E' data-src="C:UsersKrzysztofDesktop" alt="ozonowanie podkarpacie"/ <img src='data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%20203%20271%22%3E%3C/svg%3E' data-src="C:UsersKrzysztofDesktop" alt="ozonowanie po covid"/>
     Ozonowanie:                                                           przemysłowe                                                   mieszkaniowe                                                       podpiwniczeń                                                biur

Poziom dezynfekcji dostosowujemy do konkretnych potrzeb. W zależności od nich działamy na dwóch poziomach:

I. Ozonowanie standardowe – ozonowanie w celu dezynfekcji i odświeżenia, wraz z jonizowaniem powietrza. Polega ona na oczyszczeniu pomieszczeń z większości mikroorganizmów, alergenów i oczyszczeniu powietrza w pomieszczeniach zamieszkałych. Ponadto zostają wyeliminowane typowe zapachy organiczne lub zapach palonego tytoniu

II. Dezynfekcja agresywna – ozonowanie z wyjałowieniem środowiska. Skutkiem jest eliminacja zarodników, spor, cyst, grzybów, drobnoustrojów. Technika ta z reguły dotyczy tzw. trudnych przypadków. Na przykład: likwidacji skutków pożaru, rozkładu (gnicia) materiałów organicznych, fetoru kwasów, jak również „zapleśnienia” tynków lub posadzek podczas prac budowlanych

Niszczenie zarodników grzybów

Szczególne, pozytywne zastosowanie ozonowania dotyczy odgrzybiania. Usuwanie zarodników grzybów pleśniowych staje się coraz bardziej aktualne. Pomimo postępu w budownictwie, gwałtownie narasta problem pleśni w mieszkaniach. Badania z końca lat 90 XX w. potwierdzały, że około 25% mieszkań w Polsce było zagrzybionych (Zyska B, 1999, Zagrożenia biologiczne w budynku). Należy przypuszczać, że obecnie sytuacja uległa pogorszeniu. Do przyczyn tego stanu należy zaliczyć uszczelnienie mieszkań przez termomodernizację, uszczelnianie stolarki, wzrost cen zakupu energii, montaż podzielników ciepła, oraz wilgotne okresy zimowe. Ozonowanie pomieszczeń jest najmniej inwazyjną i skuteczną techniką eliminacji zarodników grzybów pleśniowych

Ozonowanie instalacji wodnej i kanalizacyjnej, dezynfekcja instalacji

Ozonujemy ciśnieniowo instalacje wodne i kanalizacyjne. Ozon jest wtłaczany do rur pod ciśnieniem przy użyciu pompy do ozonu. Dzięki tej technice następuje dezynfekcja instalacji, likwidacja bakterii i innych mikroorganizmów – bez takich skutków ubocznych, jak nieprzyjemny zapach czy konieczność wyłączenia instalacji z użytkowania na dłużej niż dzień. Technika odkażania instalacji tłoczonym ozonem odgrywa ważną rolę zwłaszcza w eliminacji chorobotwórczych bakterii spotykanych w sieci wody użytkowej oraz w przypadku gwałtownego rozwoju kolonii drobnoustrojów w sieci kanalizacji, co powoduje odczucie nieprzyjemnego zapachu w budynkach

Odkażanie po covid. Grzyb, pleśń na ścianie

<img src='data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%20326%20219%22%3E%3C/svg%3E' data-src="C:UsersKrzysztofDesktop" alt="ozonowanie Rzeszów"/>     <img src='data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%20300%20221%22%3E%3C/svg%3E' data-src="C:UsersKrzysztofDesktop" alt="ozonowanie po pożarze"/>    <img src='data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%20300%20221%22%3E%3C/svg%3E' data-src="C:UsersKrzysztofDesktop" alt="ozonowanie Rzeszów"/>

 

Ozonowanie po pożarze

Wystąpienie pożaru powoduje powstanie znacznej ilości niebezpiecznych dla zdrowia substancji po pożarowych, których eliminacja może wymagać użycia środków chemicznych. Jednak podstawową i całkowicie bezpieczną techniką neutralizacji chemicznych skutków pożaru jest poddanie budynku lub mieszkania głębokiemu ozonowaniu. Podczas tego procesu szkodliwe związki ulegają utlenianiu, przez co tracą swe trujące właściwości. W tym zakresie konieczne jest przeprowadzenie dokładnych oględzin miejsca zdarzenia

Eliminacja przyczyn

W każdym przypadku przeprowadzamy analizę przyczyn wystąpienia negatywnych zjawisk, które wymagają przeprowadzenia ozonowania. W tym celu wykonujemy pomiary termowizyjne, wilgotnościowe, wentylacyjne i badania innych ukrytych przyczyn destymulacji środowiska budynku. Z tego powodu podejmujemy również konieczne działania naprawcze w zakresie likwidacji źródeł zawilgoceń (sprawdź: lokalizacja-wycieku)

Bezpieczeństwo

Używamy wysoko wydajnych generatorów ozonu, a moc generowania dostosowujemy do kubatury i innych cech pomieszczeń. Ozonujemy zarówno w cyklach pracy ciągłej, jak również przerywanej, co umożliwia zachowanie bezpieczeństwa wyposażenia podczas trwania procesu, Używane przez nas generatory ozonu wytwarzają wysokie stężenie ozonu, które mogą być chwilowo niebezpieczne dla ludzi. Z tego powodu dobieramy generator odpowiedni do zadania oraz przygotowujemy pomieszczenia do dezynfekcji

Główne zasady:

 • zabrania się przebywania w ozonowanych pomieszczeniach oraz do dwóch godzin po procesie ozonowania
 • stosujemy maski, filtry i kombinezony
 • stosujemy się do zaleceń pracowników
 • po ozonowaniu wentylujemy pomieszczenia przez okres od 20 do 30 minut

ozonowanie

                      <img src='data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%20300%20221%22%3E%3C/svg%3E' data-src="C:UsersKrzysztofDesktop" alt="jak usunąć alergeny"/>        <img src='data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%20300%20221%22%3E%3C/svg%3E' data-src="C:UsersKrzysztofDesktop" alt="dezynfekcja instalacji"/>        <img src='data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%20167%20223%22%3E%3C/svg%3E' data-src="C:UsersKrzysztofDesktop" alt="usuwanie wirusów"/>

Ozonowanie, ozonowanie po pożarach, ozonowanie po pożarach

Usuwamy przyczyny rozwoju mikroorganizmów i grzybów pleśniowych – zazwyczaj jest nimi zawilgocenie. Osuszamy budynki i pomieszczenia przed ozonowaniem, aby doprowadzić poziom wilgotności do stanu, w którym działanie dezynfekujące ozonu jest w pełni efektywne

Sprawdź również: lokalizacja-wycieku
osuszanie: osuszanie-wynajem-osuszaczy
osuszanie pod posadzkami: osuszaniepodposadzkowe
dla alergików: Ozonowanie-dla-alergików

dezynfekcja instalacji

Ozonowanie przemysłowe Rzeszów Kraków Tarnów, ozonowanie instalacji

Zapraszamy do bezpłatnych konsultacji      Tel. 885 108 208

Dezynfekcja Kraków, Rzeszów, Bochnia, Wieliczka, Nowy Sącz, Kielce, Brzesko, Myślenice, Olkusz, Tarnów, Dębica, Krosno, Jasło, Mielec. Ozonowanie Kraków, Rzeszów, Bochnia, Wieliczka, Nowy Sącz. Ozonowanie, usuwanie pleśni, grzybów, dezynfekcja, odświeżanie budynków i mieszkań, gabinetów, usuwanie zapachów, usuwanie zapachów dymu, odzwierzęcych. Odświeżanie. jak usunąć nieprzyjemny zapach z mieszkania, jak usunąć fetor z kanalizacji, fetor z kanalizacji, dezynfekcja rur
Ozonowanie Kraków, Rzeszów, Bochnia, Wieliczka, Nowy Sącz, Kielce, Brzesko, Myślenice, Olkusz, Tarnów, Dębica, Krosno, Jasło, Mielec. Odgrzybianie, usuwanie pleśni, grzybów, dezynfekcja, odświeżanie budynków i mieszkań, usuwanie zapachów, usuwanie zapachów dymu, odzwierzęcychKielce, Brzesko, Myślenice, Olkusz, Tarnów, Dębica, Krosno, Jasło, Mielec, odgrzybianie  Kraków, Rzeszów, Bochnia, Wieliczka, Nowy Sącz, Kielce, Brzesko, Myślenice, Olkusz, Tarnów, Dębica, Krosno, Jasło, Mielec odświeżanie pomieszczeń, ozonowanie pomieszczeń, eliminacja zapachu, eliminacja fetoru w pomieszczeniach, ozonowanie hoteli restauracji Kraków, Rzeszów, Bochnia, Wieliczka, Nowy Sącz, Kielce, Brzesko, Myślenice, Olkusz, Tarnów, Dębica, Krosno, Jasło, Mielec , usuwanie uciążliwych zapachów Kraków, Rzeszów, Bochnia, Wieliczka, Nowy Sącz, Kielce, Brzesko, Myślenice, Olkusz, Tarnów, Dębica, Krosno, Jasło, Mielec , usuwanie zapachu pleśni, odświeżanie klubów, ozonowanie pomieszczeń Rzeszów, Ozon po pożarze, deodoryzacja, odkażanie ozonem, dezynfekcja O3, po pożarze, po pożarze Kraków, usuwanie wirusów, bakterii Kraków, usuwanie fetoru, eliminacja zapachów , odkażanie bez chemii

Znajdź nas na Facebooku