tel: 885 108 208

Osuszanie

Osuszanie po zalaniu, osuszanie podposadzkowe

Tel. 885 108 208Osuszanie ścian Kraków

Osuszanie budynków i mieszkań, magazynów, hal, piwnic, dachów płaskich, tarasów i balkonów – ścian, tynków, murów, wylewek, stropów, innych elementów żelbetowych, osuszanie podposadzkowe, warstw izolacji, po zalaniu, podtopieniu, powodzi, podczas prac budowlanych, po podciąganiu wód gruntowych; wylewek przed montażem podłóg, osuszanie posadzek

Wynajem profesjonalnych osuszaczy o dużej wydajności, z dowozem na miejsce. Dostarczamy do klienta i odbieramy osuszacze własnym transportem, dokonujemy pomiarów wilgotności – przed i po suszeniu – bez dodatkowych opłat

 • Głównymi metodami osuszania są bezinwazyjne techniki kondensacji i adsorpcji, podciśnieniowa i nadciśnieniowa, technika mikrofalowa i nagrzewania wewnętrznego
 • Przed podjęciem osuszania konieczne jest wykonanie pomiarów stopnia nasycenia wodą przegród budowlanych oraz przestrzennego zakresu zalania lub zawilgocenia

     Pomiary wilgotności

Wykonujemy pełne pomiary wilgotności przegród i warstw budowlanych: ścian, podłóg: posadzek, wylewek, izolacji, podłoża. Przygotowujemy protokoły i wszelkie rodzaje raportów dla firm ubezpieczeniowych. Każdy proces osuszania poprzedzamy i kończymy pomiarami wilgotności. Doprowadzamy podłoże do wilgotności odpowiedniej do nałożenia warstw wykończeniowych: drewnianych posadzek, płytek ceramicznych i farb

   Osuszanie podposadzkowe

Osuszanie podposadzkowe – osuszanie głębokich warstw podłogowych, warstw izolacji, jastrychu, warstw wyrównujących i innych. Podczas zalań z powodu wycieków, podtopień lub powodzi często dochodzi do nasączenia wielowarstwowych części podłóg

   Osuszanie murów metodą iniekcji

Odtworzenie izolacji poziomej – iniekcje krystaliczne, iniekcje silanowe i inne, iniekcje murów, hydroizolacja pozioma, osuszanie murów przez iniekcje, izolacja przeciwwilgociowa

Osuszanie budynków i mieszkań, Osuszanie ścian Kraków Rzeszów Tarnów, Sosnowiec, Katowice

   Diagnoza przyczyn zawilgoceń budynków i mieszkań

Co jest przyczyną zawilgoceń w domach? Badamy przyczyny zawilgoceń budynków, przyczyny powstawania pleśni i innych wykwitów. Używamy głównie technik bezinwazyjnych, wśród których główną rolę pełnią badania termowizyjne, wysokich częstotliwości, elektroakustyczne oraz lokalizowanie nieszczelności instalacji techniką gazu znacznikowego, jak również, na życzenie klienta wykonujemy kontrolne odwierty w przegrodach budowlanych  Sprawdź również: https://kbd-eko.pl/lokalizacja-wycieku/ Osuszanie Tarnów, osuszanie Stalowa Wola, osuszanie Mielec, Staszów, Nisko, Sandomierz, 

    Likwidacja szkód po wyciekach i zalaniach zewnętrznych

Wykonujemy usługi:
– osuszania budynków, mieszkań, warstwy, ścian i przegród poziomych
osuszanie podposadzkowe, osuszanie posadzek i izolacji, bez demontażu posadzek (paneli, płytek ceramicznych)
– suszenie podczas prac budowlanych i remontowych
– suszenie konstrukcji szkieletowych i wielowarstwowych
– hydroizolacje poziome, odtworzenie izolacji przez iniekcje

 • Osuszanie po wyciekach, przeciekach i zalaniach atmosferycznych i powodziowych, czyli powstałych po:
  – zalaniach w wyniku uszkodzenia instalacji wody użytkowej lub ogrzewania
  – podtopieniach i ulewach
 • po zawilgoceniu wskutek kapilarnego podciągania wody i nagromadzeniu soli w ścianach
 • po zakończeniu prac budowlanych i remontowych, w tym powstałych błędów budowlanych
 • osuszanie podposadzkowe trudno dostępnych warstw
 • elewacji
 • warstw izolacyjnych
 • drewnianych podłóg i paneli

 

<img src="C:UsersKrzysztofDesktop" alt="osuszanie kraków"/> <img src='data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%20300%20221%22%3E%3C/svg%3E' data-src="C:UsersKrzysztofDesktop" alt="Osuszanie budynków i mieszkań"/> <img src='data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%20300%20221%22%3E%3C/svg%3E' data-src="C:UsersKrzysztofDesktop" alt="Osuszanie budynków i mieszkań"/> <img src='data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%20300%20221%22%3E%3C/svg%3E' data-src="C:UsersKrzysztofDesktop" alt="osuszanie Kraków"/> <img src='data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%20300%20221%22%3E%3C/svg%3E' data-src="C:UsersKrzysztofDesktop" alt="osuszanie Tarnów"/> <img src='data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%20300%20221%22%3E%3C/svg%3E' data-src="C:UsersKrzysztofDesktop" alt="osuszanie podposadzkowe kraków"/> <img src='data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%20300%20221%22%3E%3C/svg%3E' data-src="C:UsersKrzysztofDesktop" alt="Osuszanie budynków i mieszkań tarnów"/>  <img src='data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%20166%20221%22%3E%3C/svg%3E' data-src="C:UsersKrzysztofDesktop" alt="osuszanie kraków"/> <img src='data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%20166%20221%22%3E%3C/svg%3E' data-src="C:UsersKrzysztofDesktop" alt="osuszanie dębica"/>        <img src='data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%20208%20220%22%3E%3C/svg%3E' data-src="C:UsersKrzysztofDesktop" alt="Osuszanie budynków i mieszkań"/>

Osuszanie z wilgoci technologicznej

Osuszanie tynków, wylewek, murów, żelbetonu

Osuszamy budynki i pomieszczenia z wilgoci technologicznej, czyli wody wykorzystywanej w procesie budowlanym lub remoncie. Woda ta pozostaje w budynku jako składnik mas betonowych, tynkarskich i innych. Znaczne ilości wody technologicznej uniemożliwiają podjęcie prac wykończeniowych, co jest powszechnym zjawiskiem przy szybkim tempie prowadzenia budowy. Osuszanie pozwala uniknąć zjawiska mokrych murów i wylewek w użytkowanym budynku, a tym samym niesie istotne korzyści:

 • mniejsze zużycie energii grzewczej
 • mniejsza kondensacja pary wodnej
 • redukcja zagrożenia grzybieniem i pleśnieniem oraz rozwojem mikroorganizmów
 • świeży zapach pomieszczeń
 • unikanie korozji materiałów i instalacji
 • skrócony okres inwestycji budowlanej

<img src='data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%20169%20225%22%3E%3C/svg%3E' data-src="C:UsersKrzysztofDesktop" alt="Osuszanie budynków"/>      <img src='data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%20300%20225%22%3E%3C/svg%3E' data-src="C:UsersKrzysztofDesktop" alt="Osuszanie mieszkań"/>

Osuszanie ścian Rzeszów, Kraków, Tarnów, Stalowa Wola, Kielce, Staszów, Sandomierz, Nowy Sącz

Woda jest substancją o dużej łatwości zmiany stanu skupienia i bardzo mobilną. Te cechy sprawiają, że podobnie jak w przyrodzie, woda szybko wnika w przegrody i penetruje budynki. Raz jest widzialna w postaci cieczy, aby po chwili stać się niewidzialną parą, a wkrótce z powrotem cieczą lub lodem. Te same cechy powodują, że wszelkie wycieki z instalacji, prace remontowe i budowlane, zalania, podtopienia jak również powodzie wymagają dokładnego zabezpieczenia budynku lub mieszkania przed negatywnymi skutkami nadmiernej wilgotności ścian, fundamentów, posadzek i stropów. Również zjawisko wychłodzenia ścian w strefach mostków cieplnych – w sytuacji słabości izolacji termicznej ścian – może generować intensywną kondensację pary wodnej, w tym w głębi tynków i ścian. Ponadto prace remontowe, jak malowanie ścian po nałożeniu warstwy gipsowej, wykazują znacznie większą trwałość i wymagają mniejszych nakładów pracy i kosztów, jeżeli uprzednio osuszymy ściany z wody będącej składnikiem masy gipsowej.

Z kolei nadmierna wilgotność powoduje nie tylko niszczenie struktury tynków i konstrukcji, ale również wpływa na powstanie dyskomfortu użytkowników oraz znacznie częstsze awarie sprzętu elektronicznego i elektrycznego

Osuszanie podposadzkowe:

Sprawdź również: osuszanie podposadzkowe

Osuszanie mieszkania, osuszanie domu, osuszanie pomieszczeń, osuszanie piwnic, magazynów, sklepów

<img src='data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%20218%20144%22%3E%3C/svg%3E' data-src="C:UsersKrzysztofDesktop" alt="osuszanie, wynajem osuszaczy"/>

    Tworzenie się grzybów i pleśni

Dodatkowo w miejscach zawilgoconych gromadzą się zarodniki pleśni i grzybów. Są one kolejnymi czynnikami niszczącymi przegrody budynku, a ponadto czynnikami chorobotwórczymi. Z tego powodu wszelkie działania naprawcze w zakresie likwidacji źródeł zawilgoceń finalizujemy działaniami osuszającymi, eliminującymi pleśni, grzyby, bakterie i wirusy związane z zalaniem. Jednak uwzględniając, że niemal każdy przypadek jest inny, zapraszamy do bezpłatnych konsultacji. Zobacz również: odgrzybianie ozonowanie 

 

     Skutki zawilgocenia materiałów budowlanych

Materiały budowlane charakteryzuje porowata struktura. Jeżeli pory materiałów zostają wypełnione przez wodę, należy liczyć się z istotnymi zmianami cech ścian i stropów. Z punktu widzenia funkcjonalności materiałów są to destrukcyjne zmiany wskutek powodowanego przez wodę wietrzenia chemicznego betonu, ceramiki itp. prowadzące do osłabienia konstrukcji. W przypadku obniżenia temperatury dochodzi do krzepnięcia wody w porach materiałów budowlanych, co prowadzi do fizycznego rozpadu powodowanego przez ciśnienie hydrauliczne. Nadmierna ilość wody w  materiałach budowlanych powoduje wzrost wartości współczynnika przewodzenia ciepła ścian i stropów, czyli nadmiernej utraty ciepła w budynku. Innym negatywnym skutkiem zawilgocenia materiałów jest wspomniany wcześniej rozwój mikroorganizmów prowadzący do wietrzenia biologicznego i zagrożeń biologicznych w budynkach. W zestawieniu skutków zawilgocenia budynku nie można pominąć powstawania uszczerbków wizualnych architektury wskutek obecności wody.

Negatywne skutki oddziaływania zawilgocenia dotyczą nie tylko budowli murowanych, ale również drewnianych (szczególnie wietrzenie biologiczne), o konstrukcji metalowej (wietrzenie chemiczne, korozja). Zatem osuszanie w budownictwie jest głównym narzędziem utrzymania dobrego stanu budynków

 

 

Kontakt tel. 885108208  Wystawiamy faktury VAT

 

<img src='data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%2075%2039%22%3E%3C/svg%3E' data-src="C:UsersKrzysztofDesktop" alt="ile trwa osuszanie ścian"/>
Osuszanie warstw izolacyjnych, diagnozowanie przyczyn zawilgoceń budynków i mieszkań, określanie przyczyn zawilgoceń budynków mieszkań, osuszanie podposadzkowe. Osuszacze, wynajem osuszaczy, osuszanie mieszkania, osuszanie ścian, domu, osuszanie pomieszczeń, osuszanie piwnic, magazynów, osuszanie po zalaniu, osuszanie ścian, osuszanie wylewek i posadzek