tel: 885 108 208

Osuszanie Tarnów

    Osuszanie Tarnów, osuszanie podposadzkowe Tarnów, wynajem osuszaczy

Osuszanie Tarnów. Osuszanie podposadzkowe,  dachów, tarasów, balkonów

Osuszanie: budynków, mieszkań, magazynów, hal, piwnic, dachów płaskich, tarasów i balkonów – ścian, stropów, osuszanie podposadzkowe, warstw izolacji, osuszanie po zalaniu, podtopieniu, powodzi, podczas prac budowlanych, po podciąganiu wód gruntowych; wylewek przed montażem podłóg, osuszanie posadzki. Montaż posadzek na podłożu nadmiernie wilgotnym skutkuje rozwojem grzybów pleśniowych i uszkodzeniem posadzek, zwłaszcza podłóg panelowych i drewnianych

Wynajem profesjonalnych osuszaczy o dużej wydajności, z dowozem na miejsce. Dostarczamy do klienta i odbieramy osuszacze własnym transportem, dokonujemy pomiarów wilgotności – przed i po suszeniu – bez dodatkowych opłat

 • Głównymi metodami osuszania są bezinwazyjne techniki kondensacji i adsorpcji, technika mikrofalowa, nagrzewania wewnętrznego oraz ciśnieniowa
 • Przed podjęciem osuszania konieczne jest wykonanie pomiarów stopnia nasycenia wodą przegród budowlanych oraz przestrzennego zakresu zalania lub zawilgocenia

     Pomiary wilgotności

Wykonujemy pełne pomiary wilgotności wszelkich przegród budowlanych i warstw: ścian, podłóg: posadzek, wylewek, izolacji, podłoża. Przygotowujemy protokoły i wszelkie rodzaje raportów dla firm ubezpieczeniowych. Każdy proces osuszania poprzedzamy i kończymy z pomiarami wilgotności. Doprowadzamy podłoża do wilgotności odpowiedniej dla położenia warstw wykończeniowych: drewnianych posadzek, płytek ceramicznych i farb ściennych

Osuszanie Tarnów

    Osuszanie podposadzkowe

Osuszanie głębokich warstw podłogowych, warstw izolacji, jastrychu, warstw wyrównujących i innych. Podczas zalań z powodu wycieków, podtopień lub powodzi często dochodzi do penetracji przez wodę wielowarstwowych części podłóg

Osuszanie Tarnobrzeg, wynajem osuszaczy

   Diagnozowanie przyczyn zawilgoceń budynków i mieszkań

Co jest przyczyną zawilgoceń w domach? Badamy przyczyny zawilgoceń budynków, przyczyny powstawania pleśni i innych wykwitów. Używamy głównie technik bezinwazyjnych, wśród których główną rolę pełnią badania termowizyjne, wysokich częstotliwości, elektroakustyczne oraz lokalizowanie nieszczelności instalacji techniką gazu znacznikowego, jak również, na życzenie klienta wykonujemy kontrolne odwierty w przegrodach budowlanych  Sprawdź również: https://kbd-eko.pl/lokalizacja-wycieku/

Osuszanie Tarnobrzeg, osuszanie Stalowa Wola, osuszanie Mielec, Staszów, Nisko, Sandomierz, Tarnów, Dębica

    Likwidacja szkód po wyciekach i zalaniach zewnętrznych

Wykonujemy usługi:
– osuszania budynków, mieszkań, warstwy, ścian i przegród poziomych
osuszanie podposadzkowe, osuszanie posadzek i izolacji, bez demontażu posadzek (paneli, płytek ceramicznych)
– suszenie podczas prac budowlanych i remontowych
– suszenie konstrukcji szkieletowych, wielowarstwowych

 • Osuszanie po wyciekach, przeciekach i zalaniach atmosferycznych i powodziowych, czyli powstałych po:
  – zalaniach w wyniku uszkodzenia instalacji wody użytkowej lub ogrzewania
  – podtopieniach i ulewach
 • po zawilgoceniu wskutek kapilarnego podciągania wody i nagromadzeniu soli w ścianach
 • po zakończeniu prac budowlanych i remontowych, w tym powstałych błędów budowlanych
 • osuszanie podposadzkowe trudno dostępnych warstw
 • elewacji
 • warstw izolacyjnych
 • drewnianych podłóg i paneli

 

<img src="C:UsersKrzysztofDesktop" alt="Osuszanie Tarnów"/> <img src='data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%20300%20221%22%3E%3C/svg%3E' data-src="C:UsersKrzysztofDesktop" alt="osuszanie, wynajem osuszaczy Tarnów"/> <img src='data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%20300%20221%22%3E%3C/svg%3E' data-src="C:UsersKrzysztofDesktop" alt="Osuszanie Tarnów"/> <img src='data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%20300%20221%22%3E%3C/svg%3E' data-src="C:UsersKrzysztofDesktop" alt="Osuszanie podposadzkowe Tarnów"/><img src='data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%20300%20221%22%3E%3C/svg%3E' data-src="C:UsersKrzysztofDesktop" alt="Osuszanie Tarnów"/> <img src='data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%20300%20221%22%3E%3C/svg%3E' data-src="C:UsersKrzysztofDesktop" alt="osuszanie podposadzkowe tarnów"/> <img src='data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%20300%20221%22%3E%3C/svg%3E' data-src="C:UsersKrzysztofDesktop" alt="osuszanie posadzek tarnów"/> <img src='data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%20166%20221%22%3E%3C/svg%3E' data-src="C:UsersKrzysztofDesktop" alt="Osuszanie Tarnów"/>    <img src='data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%20166%20221%22%3E%3C/svg%3E' data-src="C:UsersKrzysztofDesktop" alt="osuszanie dębica"/>        <img src='data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%20208%20220%22%3E%3C/svg%3E' data-src="C:UsersKrzysztofDesktop" alt="Osuszanie Tarnów"/>

Osuszanie Tarnów, osuszanie podposadzkowe Tarnów

Osuszanie z wilgoci technologicznej

Osuszamy budynki i pomieszczenia z wilgoci technologicznej, czyli wody wykorzystywanej w procesie budowlanym lub remoncie. Woda ta pozostaje w budynku jako składnik mas betonowych, tynkarskich i innych. Znaczne ilości wody technologicznej uniemożliwiają podjęcie prac wykończeniowych, co jest powszechnym zjawiskiem przy szybkim tempie prowadzenia budowy. Osuszanie pozwala uniknąć zjawiska mokrych murów i wylewek w użytkowanym budynku i niesie nieocenione korzyści:

 • mniejsze zużycie energii grzewczej
 • mniejsza kondensacja pary wodnej
 • redukcja zagrożenia grzybieniem i pleśnieniem oraz rozwojem mikroorganizmów
 • świeży zapach pomieszczeń
 • unikanie korozji materiałów i instalacji
 • skrócony okres inwestycji budowlanej

<img src='data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%20169%20225%22%3E%3C/svg%3E' data-src="C:UsersKrzysztofDesktop" alt="Osuszanie Tarnów"/>     <img src='data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%20300%20225%22%3E%3C/svg%3E' data-src="C:UsersKrzysztofDesktop" alt="Osuszanie podposadzkowe Tarnów"/>

Osuszanie podposadzkowe Tarnobrzeg, Rzeszów, Tarnów, Stalowa Wola, Kielce, Staszów, Nisko, Sandomierz

Woda jest substancją o łatwości zmiany stanu skupienia i zarazem bardzo mobilną. Te cechy sprawiają, że podobnie jak w przyrodzie, woda szybko wnika w przegrody i penetruje budynki. Raz jest widzialna w postaci cieczy, aby po chwili stać się niewidzialną parą, a wkrótce z powrotem cieczą lub lodem. Te same cechy powodują, że wszelkie wycieki z instalacji, prace remontowe i budowlane, zalania, podtopienia jak również powodzie wymagają dokładnego zabezpieczenia budynku lub mieszkania przed negatywnymi skutkami nadmiernej wilgotności ścian, fundamentów, posadzek i stropów. Również zjawisko wychłodzenia ścian w strefach mostków cieplnych – w sytuacji słabości izolacji termicznej ścian – może generować intensywną kondensację pary wodnej, w tym w głębi tynków i ścian. Ponadto prace remontowe, jak malowanie ścian po nałożeniu warstwy gipsowej, wykazują znacznie większą trwałość i wymagają mniejszych nakładów pracy i kosztów, jeżeli uprzednio osuszymy ściany z wody będącej składnikiem masy gipsowej.

Z kolei nadmierna wilgotność powoduje nie tylko niszczenie struktury tynków i konstrukcji, ale również wpływa na powstanie dyskomfortu użytkowników oraz znacznie częstsze awarie sprzętu elektronicznego i elektrycznego

Osuszanie podposadzkowe:

Osuszanie Tarnów

Osuszanie mieszkania, osuszanie domu, osuszanie pomieszczeń, osuszanie piwnic, magazynów, sklepów

<img src='data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%20218%20144%22%3E%3C/svg%3E' data-src="C:UsersKrzysztofDesktop" alt="Osuszanie Tarnów"/>

Wynajem motopompy wraz z obsługą, usługi motopompą – wstępne odpompowanie wody po zalaniu

<img src='data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%20300%20221%22%3E%3C/svg%3E' data-src="C:UsersKrzysztofDesktop" alt="Osuszanie Tarnów"/>

Wynajem motopompy wraz z obsługą, usługi motopompą

    Tworzenie się grzybów i pleśni

Dodatkowo w miejscach zawilgoconych gromadzą się zarodniki pleśni i grzybów. Są one kolejnymi czynnikami niszczącymi przegrody budynku, a ponadto czynnikami chorobotwórczymi. Z tego powodu wszelkie działania naprawcze w zakresie likwidacji źródeł zawilgoceń finalizujemy działaniami osuszającymi, eliminującymi pleśni, grzyby, bakterie i wirusy związane z zalaniem. Jednak uwzględniając, że niemal każdy przypadek jest inny, zapraszamy do bezpłatnych konsultacji

Zobacz również: https://kbd-eko.pl/odswiezanie-odgrzybianie/

Osuszacze Tarnów, Wieliczka, Bochnia, Brzesko, Osuszanie warstw izolacyjnych Kraków Podgórze, Krowodrza, Biały Prądnik, Mistrzejowice, Bieżanów, Bronowice, diagnozowanie przyczyn zawilgoceń budynków i mieszkań, określanie przyczyn zawilgoceń budynków mieszkań, osuszanie podposadzkowe Rzeszów, pochłaniacze wilgoci, osuszanie podposadzkowe Kraków, Dębica, Tarnów, osuszanie pod posadzkowe Rzeszów, Kraków, Dębica, Tarnów, Bochnia, Wieliczka, osuszanie izolacji Rzeszów, osuszanie izolacji Kraków, osuszanie izolacji Tarnów, pochłaniacz wilgoci Rzeszów, Kraków, Tarnów, Krosno, Tarnów

Kontakt tel. 885 108 208      Wystawiamy faktury VAT

Osuszanie Tarnów, Osuszacze Tarnów, osuszanie podposadzkowe Tarnów, wynajem osuszaczy, osuszanie mieszkania, osuszanie domu, osuszanie pomieszczeń, osuszanie piwnic, magazynów. Wypożyczalnia osuszaczy Tarnobrzeg, Nisko, Stalowa Wola, Sandomierz, Mielec, Staszów. Wynajem osuszaczy, osuszanie, wynajem osuszaczy, jak osuszyć ściany, jak osuszyć po tynkowaniu. Osuszanie budynków, osuszanie ścian, osuszanie po zalaniu, wynajem osuszaczy. Kraków, Wieliczka, Andrychów, Trzebinia, Wadowice, Kęty, Myślenice, Libiąż, Brzesko. Limanowa, Rabka-Zdrój, Dąbrowa Tarnowska, Miechów, Brzeszcze, Niepołomice, Krynica-Zdrój, Bukowno, Krzeszowice, Sucha Beskidzka, Chełmek, Stary Sącz. Wolbrom, Mszana Dolna, Tuchów, Sułkowice. Dobczyce, Proszowice, Grybów, Maków Podhalański. Szczawnica, Piwniczna, Jordanów, Muszyna, Biecz, Słomniki, Żabno, Szczucin. Skała, Zator. Alwernia, Wojnicz, Bobowa, Ryglice. Nowy Wiśnicz, Radłów, Ciężkowice, Świątniki Górne, Czchów, Nowe Brzesko, Zakliczyn. Osuszanie Rzeszów, Baranów Sandomierski, Błażowa, Boguchwała, Brzostek, Brzozów. Cieszanów, Dębica, Pilzno, Osuszanie dachów

, Dębica, Bochnia, Brzesko. Limanowa, Nowy Sącz, Nowy Targ, Zakopane, Maków, Sucha Beskidzka, Bielsko-Biała, Jordanów, Sandomierz, Końskie, Busko-Zdrój, Jędrzejów, Staszów, Pińczów. Włoszczowa