tel: 885 108 208

Osuszanie Krosno

Osuszanie po zalaniu Jasło, Krosno Strzyżów Sanok, osuszanie ścian Krosno

Osuszanie Krosno, osuszanie po zalaniu Krosno. Tel. 885108208

Osuszamy budynki i mieszkania po zalaniach, wyciekach, przeciekach i podtopieniach. Osuszanie podposadzkowe – osuszamy trudno dostępne warstwy, na przykład izolacji podłogowych. Wykonujemy pomiary wilgotności przed osuszaniem, w trakcie oraz po osuszaniu. Przygotowujemy dokumentację dla ubezpieczyciela

Wynajem profesjonalnych osuszaczy o dużej wydajności, z dowozem na miejsce. Dostarczamy do klienta i odbieramy osuszacze własnym transportem, dokonujemy pomiarów wilgotności – przed i po suszeniu – bez dodatkowych opłat

Zasięg działania: Krosno, Jasło, Sanok, Brzozów, Strzyżów, Dukla, Miejsce Piastowe, Rymanów, Iwonicz, region bieszczadzki!

Osuszanie po zalaniu, Krosno, Jasło, Sanok, Brzozów, Strzyżów

<img src='data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%20165%20220%22%3E%3C/svg%3E' data-src="C:UsersKrzysztofDesktop" alt="Likwidacja szkód zalaniowych Krosno"/> <img src="C:UsersKrzysztofDesktop" alt="Osuszanie ścian Krosno"/> <img src='data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%20300%20221%22%3E%3C/svg%3E' data-src="C:UsersKrzysztofDesktop" alt="Osuszanie po zalaniu Krosno"/> <img src='data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%20300%20221%22%3E%3C/svg%3E' data-src="C:UsersKrzysztofDesktop" alt="Osuszanie ścian Krosno"/>

Osuszanie, wynajem osuszaczy, osuszanie podposadzkowe Krosno i region. Wykonujemy usługi osuszania budynków, mieszkań, ścian i przegród poziomych. Główną metodą osuszania jest bezinwazyjna technika kondensacji pary wodnej.  Wykonujemy osuszanie podposadzkowe, bez demontażu podłóg. Sprawdź: osuszanie podposadzkowe KBD

  • Osuszanie po wyciekach, przeciekach i zalaniach atmosferycznych i powodziowych, czyli powstałych po:
    – zalaniach w wyniku uszkodzenia instalacji wody użytkowej lub centralnego ogrzewania
    – podtopieniach i ulewach
  • Osuszanie po zawilgoceniu wskutek kapilarnego podciągania wody i nagromadzeniu soli w ścianach
  • po zakończeniu prac budowlanych i remontowych, w tym powstałych błędów budowlanych
  • osuszanie murów metodą iniekcji – odtworzenie izolacji poziomej

<img src='data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%20218%20144%22%3E%3C/svg%3E' data-src="C:UsersKrzysztofDesktop" alt="Osuszanie budynków Krosno"/>

Woda jest substancją o niezwykłej łatwości zmiany stanu skupienia i bardzo mobilną. Te cechy sprawiają, że podobnie jak w przyrodzie, woda szybko wnika w przegrody i penetruje budynki. Raz jest widzialna w postaci cieczy, aby po chwili stać się niewidzialną parą, a wkrótce z powrotem cieczą lub lodem. Te same cechy powodują, że wszelkie wycieki z instalacji, prace remontowe i budowlane, zalania, podtopienia jak również powodzie wymagają dokładnego zabezpieczenia budynku lub mieszkania przed negatywnymi skutkami nadmiernej wilgotności ścian, fundamentów, posadzek i stropów

Wykonujemy izolacje ścian przez iniekcje – polegające na odtworzeniu poziomej izolacji przeciwwilgociowej  budynków w celu eliminacji kapilarnego podciągania wody od strony fundamentów, gruntu i piwnic

Głównymi metodami osuszania są bezinwazyjne techniki kondensacji i adsorpcji, technika mikrofalowa, nagrzewania wewnętrznego oraz ciśnieniowa

Przed podjęciem osuszania konieczne jest wykonanie pomiarów stopnia nasycenia wodą przegród budowlanych oraz przestrzennego zakresu zalania lub zawilgocenia

     Pomiary wilgotności

Wykonujemy pełne pomiary wilgotności przegród i warstw budowlanych: ścian, podłóg: posadzek, wylewek, izolacji, podłoża. Przygotowujemy protokoły i wszelkie rodzaje raportów dla firm ubezpieczeniowych. Każdy proces osuszania poprzedzamy i kończymy pomiarami wilgotności. Doprowadzamy podłoże do wilgotności odpowiedniej dla położenia warstw wykończeniowych: drewnianych posadzek, płytek ceramicznych i farb

Mostki termiczne a wilgoć

Również zjawisko wychłodzenia ścian w strefach mostków cieplnych – w sytuacji słabości izolacji termicznej ścian – może generować intensywną kondensację pary wodnej, w tym w głębi tynków i ścian. Ponadto prace remontowe, jak malowanie ścian po nałożeniu warstwy gipsowej, wykazują znacznie większą trwałość i wymagają mniejszych nakładów pracy i kosztów, jeżeli uprzednio osuszymy ściany z wody będącej składnikiem masy gipsowej. Z kolei nadmierna wilgotność powoduje nie tylko niszczenie struktury tynków i konstrukcji, ale również wpływa na powstanie dyskomfortu użytkowników oraz znacznie częstsze awarie sprzętu elektronicznego i elektrycznego Sprawdź: KBD Termowizja

Osuszanie po zalaniu Krosno, Jasło, Sanok, Brzozów, Strzyżów, osuszacze Krosno

Restytucja dokumentów Krosno

Restytucja, osuszanie, odgrzybianie zalanych lub zawilgoconych faktur, akt, księgozbiorów i innych dokumentów papierowych

Tworzenie się grzybów i pleśni

Osuszanie budynków Jasło, Sanok, Gorlice, Krosno. Osuszanie ścian Krosno

Dodatkowo, w miejscach zawilgoconych gromadzą się zarodniki pleśni i grzybów, które są kolejnymi czynnikami niszczącymi przegrody budynku, a ponadto czynnikami chorobotwórczymi. Z tego powodu wszelkie działania naprawcze w zakresie likwidacji źródeł zawilgoceń powinny zostać sfinalizowane działaniami osuszającymi. Jednak uwzględniając, że niemal każdy przypadek jest inny, zapraszamy do bezpłatnych konsultacji. Sprawdź: Ozonowanie KBD

<img src='data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%20300%20221%22%3E%3C/svg%3E' data-src="C:UsersKrzysztofDesktop" alt="Osuszanie budynków Krosno"/> <img src='data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%20300%20221%22%3E%3C/svg%3E' data-src="C:UsersKrzysztofDesktop" alt="Osuszanie po zalaniu Jasło"/> <img src='data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%20300%20221%22%3E%3C/svg%3E' data-src="C:UsersKrzysztofDesktop" alt="Osuszanie ścian Krosno"/>

Osuszanie Jasło, Sanok, Brzozów, Strzyżów, Gorlice, Krosno. Osuszanie po zalaniu  Krosno, osuszacze Krosno, osuszanie podposadzkowe Krosno

Kontakt tel. 885 108 208                     Wystawiamy faktury VAT. Przygotowujemy dokumentację dla ubezpieczyciela

Osuszanie ścian Jasło, Krosno, Sanok, Brzozów, Strzyżów, osuszacze Krosno, wynajem osusza3czy Krosno, Osuszacze Krosno, wynajem osuszaczy, osuszanie, wynajem osuszaczy,  jak osuszyć ściany, jak osuszyć po tynkowaniu, osuszanie budynków, osuszanie ścian, osuszanie po zalaniu, wynajem osuszaczy, osuszanie podposadzkowe Krosno, wynajem osuszaczy małopolska, wynajem osuszaczy