tel: 885 108 208

Osuszanie podposadzkowe Kraków

Osuszanie podposadzkowe Kraków. Osuszanie po zalaniu Kraków i region

Tel. 885 108 208

osuszanie ścian Kraków, osuszanie po zalaniu Kraków,  osuszanie podposadzkowe Kraków, iniekcje Kraków, osuszanie Kraków cena

Osuszanie po zalaniu budynków, mieszkań, magazynów, piwnic, dużych obiektów, garaży, tarasów, dachów, warstw izolacji. Stosujemy techniki kondensacyjne, adsorpcyjne, ciśnieniowe i uzupełniające

Osuszanie podposadzkowe – osuszanie warstw podłogowych, izolacji, jastrychu, podłoża, stropów, warstw wyrównujących. Podczas zalań z powodu wycieków, przecieków, podtopień lub powodzi często dochodzi do penetracji przez wodę wielowarstwowych części podłóg. W takich przypadkach tradycyjne techniki osuszania okazują się nieskuteczne – woda pozostaje w warstwach podłogi, a następnie penetruje ściany ku górze, powodując wietrzenie chemiczne przegród oraz rozwój pleśni i bakterii w budynku. Sprawdź: osuszanie podposadzkowe

Wynajem profesjonalnych osuszaczy o dużej wydajności, kondensacyjnych i adsorpcyjnych, z dowozem na miejsce osuszania. Dostarczamy sprzęt do klienta i odbieramy własnym transportem, dokonujemy pomiarów wilgotności – przed i po suszeniu – bez dodatkowych opłat. Sporządzamy pełną dokumentację z pomiarów wilgotności

Izolacje przez iniekcje – polegające na odtworzeniu poziomej izolacji przeciwwilgociowej budynków w celu eliminacji kapilarnego podciągania wody od strony fundamentów, gruntu i piwnic

Iniekcje krystaliczne Kraków, iniekcje Tarnów, iniekcje Nowy Sącz, osuszanie ścian Kraków

<img src="C:UsersKrzysztofDesktop" alt="Osuszanie podposadzkowe Kraków"/> <img src='data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%20300%20221%22%3E%3C/svg%3E' data-src="C:UsersKrzysztofDesktop" alt="Osuszanie po zalaniu Kraków"/> <img src='data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%20300%20221%22%3E%3C/svg%3E' data-src="C:UsersKrzysztofDesktop" alt="osuszanie podposadzkowe Kraków"/> <img src='data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%20166%20221%22%3E%3C/svg%3E' data-src="C:UsersKrzysztofDesktop" alt="Osuszanie ścian Kraków"/>

Osuszanie po zalaniu, osuszanie po budowie – na terenie Krakowa i regionu. Wykonujemy usługi osuszania budynków, mieszkań, ścian, podłóg i stropów. Głównymi metodami osuszania są bezinwazyjne techniki kondensacji i adsorpcji pary wodnej.  Wykonujemy osuszanie podposadzkowe, bez demontażu podłóg

 • Osuszanie po wyciekach, przeciekach i zalaniach atmosferycznych i powodziowych, czyli powstałych po:
  – zalaniach po awarii instalacji wody użytkowej lub centralnego ogrzewania
  – podtopieniach i ulewach
  – powodziach
 • po zawilgoceniu wskutek kapilarnego podciągania wody i nagromadzeniu soli w ścianach
 • po zakończeniu prac budowlanych i remontowych, w tym powstałych błędów budowlanych, instalacyjnych
 • tynków i wylewek, również podczas budowy

Osuszanie budynków Kraków, osuszanie po zalaniu Kraków

<img src='data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%20300%20221%22%3E%3C/svg%3E' data-src="C:UsersKrzysztofDesktop" alt="Osuszanie ścian Kraków"/><img src='data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%20368%20221%22%3E%3C/svg%3E' data-src="C:UsersKrzysztofDesktop" alt="Osuszanie budynków Kraków"/><img src='data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%20295%20221%22%3E%3C/svg%3E' data-src="C:UsersKrzysztofDesktop" alt="Osuszanie ścian Kraków"/>

Restytucja dokumentów, osuszanie dokumentów Kraków

Osuszanie, odgrzybianie i doprowadzenie do stanu poprawnego zalanych lub zawilgoconych faktur, akt, księgozbiorów i innych materiałów papierowych

Osuszanie wilgoci technologicznej Kraków

Osuszamy budynki i pomieszczenia z wilgoci technologicznej, czyli nadmiaru wody wykorzystywanej w procesie budowlanym lub remoncie. Woda ta pozostaje w budynku jako składnik mas betonowych, tynkarskich i innych. Znaczne ilości wody technologicznej uniemożliwiają podjęcie kolejnych prac wykończeniowych, co jest częstym zjawiskiem przy szybkim tempie prowadzenia budowy. Osuszanie pozwala uniknąć zjawiska mokrych murów i wylewek w użytkowanym budynku i niesie nieocenione korzyści:

 • mniejsze zużycie energii grzewczej
 • mniejsza kondensacja pary wodnej
 • redukcja zagrożenia grzybieniem i pleśnieniem oraz rozwojem mikroorganizmów
 • świeży zapach pomieszczeń
 • brak korozji materiałów i instalacji
 • skrócony okres inwestycji budowlanej

<img src='data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%20218%20144%22%3E%3C/svg%3E' data-src="C:UsersKrzysztofDesktop" alt="Osuszanie ścian Kraków"/>

Woda jest substancją o dużej łatwości zmiany stanu skupienia i mobilną. Zatem podobnie jak w przyrodzie, woda szybko wnika w materiały i penetruje budynki. Jest widzialna w postaci cieczy, by po chwili stać się niewidzialną parą, a wkrótce z powrotem cieczą – lub lodem. Te same cechy powodują, że wszelkie wycieki z instalacji, prace remontowe i budowlane, zalania, podtopienia jak również powodzie wymagają dokładnego zabezpieczenia budynku lub mieszkania przed negatywnymi skutkami nadmiernej wilgotności ścian, fundamentów, posadzek i stropów. Również zjawisko wychłodzenia ścian w strefach mostków cieplnych – w sytuacji słabości izolacji termicznej ścian – może generować intensywną kondensację pary wodnej, w tym w głębi tynków i ścian. Ponadto prace remontowe, jak malowanie ścian po nałożeniu warstwy gipsowej, wykazują znacznie większą trwałość i wymagają mniejszych nakładów pracy i kosztów, jeżeli uprzednio osuszymy ściany z wody będącej składnikiem masy gipsowej.

Z kolei nadmierna wilgotność powoduje nie tylko niszczenie struktury tynków i konstrukcji, ale również wpływa na powstanie dyskomfortu użytkowników oraz znacznie częstsze awarie sprzętu elektronicznego i elektrycznego

Osuszanie po zalaniu Kraków, osuszacze Kraków wynajem osuszaczy, osuszanie budynków Kraków

Tworzenie się grzybów i pleśni

Dodatkowo, w miejscach zawilgoconych gromadzą się zarodniki pleśni i grzybów, które są kolejnymi czynnikami niszczącymi przegrody budynku, a ponadto czynnikami chorobotwórczymi. Z tego powodu wszelkie działania naprawcze w zakresie lokalizacji i likwidacji źródeł zawilgoceń finalizujemy osuszaniem oraz dezynfekcją. Jednak uwzględniając, że każdy przypadek jest inny, zapraszamy do bezpłatnych konsultacji

 

Skutki zawilgocenia materiałów budowlanych

Materiały budowlane charakteryzuje porowata struktura. Jeżeli pory materiałów zostają wypełnione przez wodę, należy liczyć się z istotnymi zmianami cech ścian i stropów. Z punktu widzenia funkcjonalności są to destrukcyjne zmiany wskutek powodowanego przez wodę wietrzenia chemicznego betonu, ceramiki itp. prowadzące do osłabienia konstrukcji. W przypadku obniżenia temperatury dochodzi do krzepnięcia wody w porach materiałów budowlanych, co prowadzi do fizycznego rozpadu powodowanego przez ciśnienie hydrauliczne. Nadmierna ilość wody w  materiałach budowlanych powoduje skokowy wzrost wartości współczynnika przewodzenia ciepła ścian i stropów, czyli nadmiernej utraty ciepła w budynku. Innym negatywnym skutkiem zawilgocenia materiałów jest wspomniany wcześniej rozwój mikroorganizmów prowadzący do wietrzenia biologicznego i zagrożeń biologicznych w budynkach. W zestawieniu skutków zawilgocenia budynku nie można pominąć powstawania uszczerbków wizualnych architektury wskutek obecności wody

Negatywne skutki oddziaływania zawilgocenia dotyczą nie tylko budowli murowanych, ale również drewnianych (wietrzenie biologiczne), oraz o konstrukcji metalowej (wietrzenie chemiczne, korozja). Zatem osuszanie w budownictwie jest głównym narzędziem utrzymania dobrego stanu budynków

Osuszanie po zalaniu Kraków, osuszanie po zalaniach Kraków,  wypożyczalnia osuszaczy Kraków, Wynajem osuszaczy Kraków,
osuszanie ścian Kraków, budynków Kraków Wieliczka, Niepołomice, Myślenice, powiat krakowski

Likwidacja szkód po zalaniu: osuszanie Kraków i okolice: Niepołomice, Wieliczka, Bochnia, Brzesko, Chrzanów, Myślenice, Krzeszowice, Alwernia, Chrzanów, Zielonki

Kontakt tel. 885 108 208  Wystawiamy faktury VAT, przygotowujemy dokumentację do ubezpieczenia
Bezgotówkowa likwidacja szkód

Osuszanie ścian Kraków, Osuszanie po zalaniu Kraków, kompleksowe osuszanie po zalaniu Kraków, Osuszanie Kraków, wynajem osuszaczy, osuszanie, osuszanie podposadzkowe, osuszanie Kraków, osuszanie budynków Kraków, osuszanie ścian Kraków, osuszanie po zalaniu Kraków, wynajem osuszaczy Kraków, osuszanie Tarnów, osuszanie ścian Kraków, osuszanie małopolska, osuszanie budynków małopolska, osuszanie ścian małopolska, osuszanie po zalaniu małopolska, wynajem osuszaczy małopolska, wynajem osuszaczy Brzesko Bochnia. Wieliczka, Tarnów, Rabka-Zdrój, Niepołomice, Sułkowice, Dobczyce, osuszanie Kraków cena