Badanie kamerą termowizyjną

Badanie kamerą termowizyjną

Wykonujemy analizy obiektów w podczerwieni w celu określenia ich izolacyjności, stanu technicznego i jakości wykonania prac budowlanych. Przygotowujemy rekomendacje, w jaki sposób poprawić stwierdzone wady. Służymy również pomocą przed zakupem nieruchomości. Termowizja nie wymaga ujemnych temperatur na zewnątrz.

Wykonujemy badania termowizyjne:

 • budynków
 • lokali
 • instalacji elektrycznych, wodnych i kanalizacyjnych, paneli słonecznych
 • maszyn i urządzeń, w tym również silników i turbin
 • badania termograficzne zwierząt

W efekcie naszej pracy Zleceniodawca otrzymuje raport termowizyjny oraz zestawienie możliwości poprawy stanu technicznego budynku / lokalu (usługa dodatkowa). Umożliwia to redukcję kosztów jego utrzymania oraz zapobiega wystąpieniu poważniejszych problemów technicznych i wyższych kosztów. Wynikami analizy są:

 • Lokalizacja mostków termicznych – miejsca strat energii cieplnej budynku
 • Ocena:
 1. Izolacyjności ścian, stropów, dachów, okien, parapetów i drzwi
 2. Jakości ich konstrukcji i prawidłowości montażu
 3. Stanu przegród budowlanych: ścian, stropów, balkonów i innych elementów
 4. Stanu piwnic
 5. Jakości istniejącej izolacji cieplnej budynku
 6. Stanu kominów, tym samym bezpieczeństwa przeciwpożarowego
 7. Szczelności chłodni i mniejszych urządzeń chłodniczych, w tym chłodziarek
 8. Stanu silników i pomp
 • Wskazanie:
 1. Wad konstrukcyjnych
 2. Wycieków wody z instalacji http://kbd-eko.pl/wykrywanie-wyciekow/
 3. Zawilgoceń i przecieków wody w dachach
 4. Miejsc pleśnienia przegród budowlanych
 5. Wad instalacji elektrycznej
 6. Wad centralnego ogrzewania, w tym lokalizowanie zatorów w grzejnikach
 7. Przebiegu i stanu przewodów wodnych oraz kanalizacyjnych
 8. Przebiegu i stanu systemu ogrzewania podłogowego
 9. Miejsc ucieczki ciepłego powietrza z budynku
 10. Rozkładu temperatury kominków, pieców i kotłówBadanie kamerą termowizyjną, termowizja to techniki dzięki którym można wykryć miejsca potencjalnych skropleń wody – punktu rosy oraz nieprawidłowości pracy instalacji i maszyn w podczerwieni

  Rekomendujemy metody likwidacji stwierdzonych wad

Badanie kamerą termowizyjną, termowizja – na czym polega?

Badanie termowizyjne polega na zbieraniu informacji o rozkładzie promieniowania podczerwonego na powierzchni
i w otoczeniu danego obiektu przy użyciu kamery termowizyjnej. Kolejnym krokiem jest analiza tego rozkładu, co prowadzi do określenia miejsc ucieczki energii cieplnej lub na przykład, lokalizacji wycieku wody w ścianie.

Jak wykazała praktyka, większość budynków wymaga interwencji, choćby w zakresie prostej regulacji skrzydeł stolarki okiennej i drzwiowej. Określenie tych potrzeb staje się możliwe w wyniku badania termowizyjnego. Wykorzystanie zalet badania termowizyjnego jest wysoce przydatne w następujących dziedzinach: remonty, redukcja zużycia nośników energii grzewczej, lokalizacja wycieków wycieków z instalacji, kontrola instalacji elektrycznej lub poprawa izolacji budynku

POGLĄDOWE TERMOGRAMY

Zidentyfikowane wychładzanie pomieszczenia przez narożniki i belki stropowe (lokal mieszkalny)

Termowizja

Stwierdzone wady izolacji stropu, narożników i ścian (lokal użytkowy)

2

Ucieczka ciepła wzdłuż spoin pustaków, łączeń stropowej płyty kanałowej i w narożnikach

3    4

Pleśnienia/grzybienia ścian zewnętrznych widoczne od wewnątrz i od zewnątrz

5    6

Nadmierna przenikalność cieplna stwierdzona od zewnątrz budynków

7    8    9

Mostki termiczne wzdłuż warstwy żelbetu klatki schodowej

10

Mostki termiczne w narożnikach i stropie hal produkcyjnych

11    12

Liczne mostki cieplne w narożnikach i wzdłuż spoin pustaków ściany zewnętrznej

13

Wychładzanie od strony ściany fundamentowej w sali użytkowej

14

Nieszczelności okien i drzwi powodujące ucieczkę ciepła, wymagające zazwyczaj prostej regulacji

15    16

Niebezpieczne wady instalacji elektrycznej – przewodu podtynkowego, puszki i tablicy rozdzielczej

17    18    19

Utrata energii poprzez (niewidoczne w świetle widzialnym) uszkodzenie drzwi lodówki

20

więcej na https://www.facebook.com/termowizja.dla.domu/

 

 

Obszary działalności:
Badanie kamerą termowizyjną, badanie kamerą termowizyjną Kraków, termowizja Kraków, badanie kamerą termowizyjną Warszawa, termowizja Rzeszów, termowizja Kraków, termowizja Rzeszów, termowizja Kielce, termowizja Katowice, termowizja Warszawa, termowizja Tarnów – Dębica, termowizja Bochnia – Brzesko, termowizja Limanowa, termowizja Nowy Sącz, termowizja Nowy Targ – Zakopane, wykrywanie wycieków Kraków, wykrywanie wycieków Rzeszów, wykrywanie wycieków Warszawa, wykrywanie wycieków Kielce, wykrywanie wycieków Tarnów