Badanie kamerą termowizyjną

Badanie kamerą termowizyjną

Wykonujemy analizy obiektów w podczerwieni w celu określenia ich izolacyjności, stanu technicznego i jakości wykonania prac budowlanych. Przygotowujemy rekomendacje, w jaki sposób poprawić stwierdzone wady. Służymy również pomocą przed zakupem nieruchomości. Termowizja nie wymaga ujemnych temperatur na zewnątrz. Wykonujemy  pełne badania obiektu, w przeciwieństwie do badania jedynie ciągłości izolacji zewnętrznej

Wykonujemy badania termowizyjne:

 • budynków
 • lokali
 • instalacji elektrycznych, wodnych i kanalizacyjnych, paneli słonecznych
 • maszyn i urządzeń, w tym również silników i turbin
 • badania termograficzne zwierząt

W efekcie naszej pracy Zleceniodawca otrzymuje raport termowizyjny oraz zestawienie możliwości poprawy stanu technicznego budynku / lokalu (usługa dodatkowa). Umożliwia to redukcję kosztów jego utrzymania oraz zapobiega wystąpieniu poważniejszych problemów technicznych i wyższych kosztów. Wynikami analizy są:

 • Lokalizacja mostków termicznych – miejsca strat energii cieplnej budynku
 • Ocena:
 1. Izolacyjności ścian, stropów, dachów, okien, parapetów i drzwi
 2. Jakości ich konstrukcji i prawidłowości montażu
 3. Stanu przegród budowlanych: ścian, stropów, balkonów i innych elementów
 4. Stanu piwnic
 5. Jakości istniejącej izolacji cieplnej budynku
 6. Stanu kominów, tym samym bezpieczeństwa przeciwpożarowego
 7. Szczelności chłodni i mniejszych urządzeń chłodniczych, w tym chłodziarek
 8. Stanu silników i pomp
 • Wskazanie:
 1. Wad konstrukcyjnych
 2. Wycieków wody z instalacji http://kbd-eko.pl/wykrywanie-wyciekow/
 3. Zawilgoceń i przecieków wody w dachach
 4. Miejsc pleśnienia przegród budowlanych
 5. Wad instalacji elektrycznej
 6. Wad centralnego ogrzewania, w tym lokalizowanie zatorów w grzejnikach
 7. Przebiegu i stanu przewodów wodnych oraz kanalizacyjnych
 8. Przebiegu i stanu systemu ogrzewania podłogowego
 9. Miejsc ucieczki ciepłego powietrza z budynku
 10. Rozkładu temperatury kominków, pieców i kotłówBadanie kamerą termowizyjną, termowizja to techniki dzięki którym można wykryć miejsca potencjalnych skropleń wody – punktu rosy oraz nieprawidłowości pracy instalacji i maszyn w podczerwieni. Rekomendujemy metody likwidacji stwierdzonych wadBadanie kamerą termowizyjną, termowizja jest najtańszą, najszybszą i najmniej uciążliwą techniką oceny stanu obiektów pod kątem izolacyjności, sprawności, zawilgoceń, temperatury i innych istotnych cech

Co to jest badanie termowizyjne, termowizja – na czym polega?

Termowizja jest bezinwazyjnym badaniem rozkładu promieniowania podczerwonego obiektu przy użyciu kamery termowizyjnej. Zastosowanie termowizji pozwala ustalić powody i miejsca strat ciepła w budynku lub  mieszkaniu, jak również, na przykład lokalizacji wycieku wody z instalacji

Jak wykazała praktyka, większość budynków wymaga interwencji, choćby w zakresie prostej regulacji skrzydeł stolarki okiennej i drzwiowej. Określenie tych potrzeb staje się możliwe w wyniku badania termowizyjnego. Wykorzystanie zalet badania termowizyjnego jest wysoce przydatne w następujących dziedzinach: remonty, redukcja zużycia nośników energii grzewczej, lokalizacja wycieków wycieków z instalacji, kontrola instalacji elektrycznej lub poprawa izolacji budynku

POGLĄDOWE TERMOGRAMY

Zidentyfikowane wychładzanie pomieszczenia przez narożniki i belki stropowe (lokal mieszkalny)

<img src="C:UsersKrzysztofDesktop" alt="badanie kamerą termowizyjną, termowizja" />

Stwierdzone wady izolacji stropu, narożników i ścian (lokal użytkowy)

<img src="C:UsersKrzysztofDesktop" alt="badanie kamerą termowizyjną, termowizja" />

Ucieczka ciepła wzdłuż spoin pustaków, łączeń stropowej płyty kanałowej i w narożnikach

<img src="C:UsersKrzysztofDesktop" alt="badanie termowizyjne" />    <img src="C:UsersKrzysztofDesktop" alt="termowizja" />

Pleśnienia/grzybienia ścian zewnętrznych widoczne od wewnątrz i od zewnątrz

<img src="C:UsersKrzysztofDesktop" alt="usługi termowizyjne" />    <img src="C:UsersKrzysztofDesktop" alt="termowizja Kraków" />

Nadmierna przenikalność cieplna stwierdzona od zewnątrz budynków

<img src="C:UsersKrzysztofDesktop" alt="termowizja Kielce" />    <img src="C:UsersKrzysztofDesktop" alt="badanie kamerą termowizyjną Rzeszów" />    <img src="C:UsersKrzysztofDesktop" alt="badanie kamerą termowizyjną Kraków" />

Mostki termiczne wzdłuż warstwy żelbetu klatki schodowej

<img src="C:UsersKrzysztofDesktop" alt="termowizja Rzeszów" />

Mostki termiczne w narożnikach i stropie hal produkcyjnych

<img src="C:UsersKrzysztofDesktop" alt="lokalizacja wycieku Kraków" />    <img src="C:UsersKrzysztofDesktop" alt="lokalizacja wycieku" />

Liczne mostki cieplne w narożnikach i wzdłuż spoin pustaków ściany zewnętrznej

<img src="C:UsersKrzysztofDesktop" alt="jak sprawdzić ocieplenie" />

Wychładzanie od strony ściany fundamentowej w sali użytkowej

<img src="C:UsersKrzysztofDesktop" alt="wykrywanie wycieków" />

Nieszczelności okien i drzwi powodujące ucieczkę ciepła, wymagające zazwyczaj prostej regulacji

<img src="C:UsersKrzysztofDesktop" alt="kamera termowizyjna" />    <img src="C:UsersKrzysztofDesktop" alt="badanie kamerą termowizyjną podkarpacie" />

Niebezpieczne wady instalacji elektrycznej – przewodu podtynkowego, puszki i tablicy rozdzielczej

<img src="C:UsersKrzysztofDesktop" alt="badanie kamerą termowizyjną, Dębica" />    <img src="C:UsersKrzysztofDesktop" alt="badanie kamerą termowizyjną Mielec" />    <img src="C:UsersKrzysztofDesktop" alt="badanie kamerą termowizyjną Warszawa" />

Utrata energii poprzez (niewidoczne w świetle widzialnym) uszkodzenie drzwi lodówki

<img src="C:UsersKrzysztofDesktop" alt="termowizja co to" />

więcej na https://www.facebook.com/termowizja.dla.domu/

 

 

Obszary działalności:
Badanie kamerą termowizyjną, badanie kamerą termowizyjną Kraków, termowizja Kraków, badanie kamerą termowizyjną Warszawa, termowizja Rzeszów, termowizja Kraków, termowizja Rzeszów, termowizja Kielce, termowizja Katowice, termowizja Warszawa, termowizja Tarnów, termowizja Dębica, termowizja Bochnia – Brzesko, termowizja Limanowa, termowizja Nowy Sącz, termowizja Nowy Targ , termowizja Zakopane, termowizja Bielsko-Biała, termowizja Chrzanów,  lokalizacja wycieku Kraków, lokalizacja wycieku Tarnów, wykrywanie wycieków Kraków, wykrywanie wycieków Rzeszów, wykrywanie wycieków Warszawa, wykrywanie wycieków Kielce, wykrywanie wycieków Tarnów, Badanie kamerą termowizyjną, termowizja

Badanie kamerą termowizyjną, termowizja

Badanie kamerą termowizyjną, termowizja